Materiały

Raporty

1. Światowy raport o zdrowiu psychicznym. Transformacja systemu zdrowia psychicznego dla wszystkich. Streszczenie


Nagrania i abstrakty wystąpień konferencyjnych

Ledia Lazeri (WHO Regional Office for Europe)
Proces deinstytucjonalizacji usług systemu zdrowia psychicznego - czym jest, jak przebiega w różnych krajach i czego nas uczy? ►WIDEO   ►PREZENTACJA

dr Roberto Mezzina (World Federation of Mental Health and International Mental Health Collaborative Network)
Międzynarodowe trendy w opiece środowiskowej - w tym w Trieście ►WIDEO   ►PREZENTACJA

dr Jan Pfeiffer (Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej) 
Czechy - przykład reformy systemu z perspektywy koordynatora tego procesu
Czech Republic - an example of system reform from the perspective of the coordinator of this process ►WIDEO  ►PREZENTACJA

dr n. med. Anna Depukat (Biuro Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy IPiN)
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego (CZP) w Polsce jako przygotowanie do reformy systemu ►WIDEO   ►PREZENTACJA

prof. dr hab. Andrzej Kiejna (Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Co wynika z pierwszego badania efektywności pilotażowych CZP? ►WIDEO   ►PREZENTACJA

Aneta Walter i Izabela Flak (CZP Wieliczka)
Ewolucja modelu usług w Ś-CZP w Wieliczce. Jak wykorzystaliśmy doświadczenie projektu unijnego (2018-2021) do utworzenia CZP typu B? ►WIDEO

Ewa Piątkowska i Ewa Makieła (ŚCZP Nowy Targ)
Jak realizujemy swoje marzenia pracując w podejściu Otwartego Dialogu z osobami w kryzysie, ich rodzinami i siecią społeczną? ►WIDEO   ►PREZENTACJA

Michał Stachów (Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego)
Jak zaangażować szpitale psychiatryczne w przejście w kierunku środowiskowych centrów zdrowia psychicznego? ►WIDEO   ►PREZENTACJA

Oliwia Kozak (CZP Wrocław Psie Pole)
Jak pracujemy w modelu środowiskowym, aby pacjenci powracali do zdrowia ►WIDEO   ►PREZENTACJA

Anna Kraucz-Miękus (Fundacja Opieka i Troska)
Usługi społeczne zintegrowane z usługami zdrowotnymi - jak to robimy w praktyce? ►WIDEO   ►PREZENTACJA

Magdalena Nowak (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Dolnośląska Szkoła Wyższa w realizacji celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ►WIDEO   ►PREZENTACJA

Krzysztof Henczak (Polski Instytut Otwartego Dialogu)
Asystenci zdrowienia - kim są i jaką mogą mieć rolę w zespole CZP? ►WIDEO   ►PREZENTACJA

Regina Bisikiewicz (Leadership Management Polska)
Zmiana myślenia i zmiana działania - jak wpływa na zmianę systemu? ►WIDEO   ►PREZENTACJA

Olga Khan (WHO Poland)
WHO QualityRights - jak można wykorzystać ten program dla wsparcia zmian? ►WIDEO   ►PREZENTACJA

Artykuły
1. Kiejna, A., Zięba, M., Cichoń, E., Paciorek, S., Janus, J., & Gondek, T. M. (2022). Ocena realizacji psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych z okresu przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu pilotażowych centrów zdrowia psychicznego w Polsce z wykorzystaniem wskaźników monitorujących. Psychiatria Polska, (289), 1-17. Online first. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/151140

2. Kiejna, A., Stachów, M., & Krzyżanowski, D. (2021). List do Redakcji. Trójgłos w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Psychiatria Polska, 55(5), 1191–1193. https://doi.org/10.12740/PP/133286

3. Kiejna, A., Stachów, M., & Krzyżanowski, D. (2021). Wyzwania dla psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla osób dorosłych na Dolnym Śląsku. Psychiatria Polska, (250), 1-9. Online first. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/139499

4. Kiejna, A., Piotrowski, P., Adamowski, T., Moskalewicz, J., Wciórka, J., Stokwiszewski, J., Rabczenko, D., & Kessler, R. C. (2015). The prevalence of common mental disorders in the population of adult Poles by sex and age structure – an EZOP Poland study. Psychiatria Polska, 49(1), 15–27. https://doi.org/10.12740/PP/30811

5. Kiejna, A., Ciałkowska-Kuźmińska, M., & Piotrowski, P. (2012). List do Redakcji Psychiatrii Polskiej. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – idea czy rzeczywistość? Psychiatria Polska, 46(3), 499–502.

Triest
1. Narodowa ustawa o ochronie zdrowia pyschicznego we Włoszech

2. Centrum współpracy z WHO

3. Roberto Mezzina, Środowiskowy System Opieki nad Zdrowiem Psychicznym w Trieście i okolicach. Otwarty system wspomagający wyzdrowienie i powrót do funkcji obywatelskich [An ‘‘Open Door - No Restraint’’ System of Care for Recovery and Citizinship]

4. Roberto Mezzina i Sonia Johnson, Leczenie w warunkach domowych i „gościnność” w kompleksowym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego

5. Regina Bisikiewicz, Jak 50-letni dorobek Triestu wpłynął na zmiany w polskim systemu zdrowia psychicznego

Otwarty Dialog
1. Izabela Ciuńczyk, Spojrzenie psychiatry praktyka na otwarty dialog

2. Jaakko Seikkula i Birgitta Alakare, Podejście oparte na Otwartym Dialogu

3. Jaakko Seikkula, W stronę dialogu: psychoterapia czy sposób życia?

4. Aldona Krawczyk, Andrzej Solarz, Jacek Wciórka, Otwarty dialog – przydatność w kryzysie psychotycznym

5. Aleksandra Lisińska‐Jarża, Bożena Piróg, Miejsce otwartego dialogu w praktyce klinicznej: ograniczenia, kierunki rozwoju, perspektywy

6. Russell Razzaque, Tom Stockmann, Wprowadzenie do Otwartego Dialogu Wspartego Asystentami Zdrowienia w systemie opieki nad zdrowiem psychicznym

7. Sprawozdanie z pracy zespołu terapeutycznego w podejściu „Otwarty Dialogu” z siecią wsparcia społecznego osoby doświadczającej ostrego kryzysu psychotycznego, Poznań, kwiecień-lipiec '2016

Asystenci Zdrowienia
1. Asystent Zdrowienia - kim jest i jakie posiada kompetencje

Zarządzanie zmianą
1. Zarządzanie Zmianą - proces zapewniający efektywność i skuteczność wdrożenia Modelu (Ś)CZP